Strona główna

DM Transarr Sp. z o.o. powstał w 1991r. Podstawowym celem działalności Spółki było organizowanie obrotu towarami rolnymi w Polsce. Transarr na zlecenie Agencji Rynku Rolnego organizował aukcje cukru, zbóż, mięsa i innych surowców rolnych.

Od połowy lat 90-tych firma zajmuje się obrotem surowcami rolnymi w kraju i za granicą, na własny rachunek i na zlecenie klientów. Podstawowe towary handlowe Spółki to: zboża, surowce paszowe, mięso, cukier i inne. W ostatnich latach ważną sferą naszej działalności jest również udział i realizacja przetargów unijnych. W 2012 roku rozpoczęliśmy nowy rozdział w historii firmy-produkcję dań liofilizowanych.